Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychosomatyka i somatopsychologia

Język wykładowy: polski

Adresaci studiów

Adresatem studiów są wszystkie osoby, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z problematyką chorób psychosomatycznych i odczuwają chęć uzupełniania stosownej wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności.

Mogą to być psychologowie pragnący poszerzyć swój zakres kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu.
Studia są też skierowane do osób o innym wykształceniu kierunkowym, które jednak poszukują takiej wiedzy z racji np. aktywności wolontaryjnej, czy innych form opieki nad osobami chorymi.

Absolwenci studiów będą wstępnie przygotowani do pracy w różnych instytucjach zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną. Ponadto uzyskają podstawową wiedzę potrzebną do pracy w szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, sanatoriach, poradniach psychosomatycznych, hospicjach, ośrodkach psychoterapii oraz organizacjach pozarządowych nastawionych na pomoc psychologiczną.

Cel

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej ujmowania relacji między psychiką i ciałem oraz wskazanie na empiryczne źródło jej pochodzenia. Ukazywane są zarówno możliwości, jak i ograniczenia pomocy pacjentom doświadczającym objawów somatycznych. Wyraźnie akcentowana będzie tutaj polietiologczna koncepcja chorób, konieczność rzetelnej diagnostyki (zwłaszcza przy hipotezie psychogennego podłoża objawu somatycznego) oraz współpraca między przedstawicielami zajmującymi się różnymi aspektami zdrowia.

Istotną kwestią jest też świadomość istnienia nie tylko relacji psychosomatycznych, ale i somatopsychicznych. Te ostatnie zależności bywają często pomijane w diagnozie psychologicznej pacjenta i w efekcie prowadzą do błędnego postępowania terapeutycznego. Wiedza, że objawy psychiczne mogą się objawiać pod maską objawów somatycznych, ale i same mogą maskować toczący się proces chorobowy nadal wymaga upowszechnienia.

Polityka Prywatności