Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychotraumatologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Cel:

Wykształcenie praktycznych umiejętności:
w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt) i wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar. Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.
Polityka Prywatności