Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Seksuologia kliniczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Adresaci:
studia są przeznaczone dla psychologów i lekarzy. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów.

Cel:
studia mają na celu:
- przekazanie wiedzy z zakresu:
   - biologicznych podstaw seksualności człowieka,
   - psychofizjologii seksualności człowieka,
   - norm w zachowaniach seksualnych,
   - dysfunkcji i zaburzeń seksualnych,
   - metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej,
   - seksuologii sądowej i społecznej,
   - filozofii, kultury i etyki seksualności człowieka;
- wykształcenie praktycznych umiejętności:
   - seksuologicznego badania podmiotowego,
   - diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;
- przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

Seksuologia
Seksuologia – dziedzina zajmująca się szeroko pojętą seksualnością człowieka: potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem), prawidłowym życiem seksualnym człowieka zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami, relacjami z innymi ludźmi, a także resztą otaczającego świata. W sferze seksuologii mieszczą się wszelkie aspekty płciowości człowieka. Ma charakter interdyscyplinarny. Dziedziny wiedzy, których jest częścią to antropologia, medycyna, psychologia, socjologia.
Polityka Prywatności