Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Skuteczna windykacja w praktyce

Język wykładowy: polski

Adresaci

Studia są skierowane do osób, które zawodowo zajmują się windykacją tzn. negocjatorów telefonicznych i terenowych, komorników, liderów i menedżerów zespołów windykacyjnych, trenerów biznesu pracujących w branży windykacyjnej oraz wszystkich osób, które na co dzień stykają się z problemem niespłacanych należności.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań związanych z profesjonalnym, etycznym i skutecznym procesem odzyskiwania należności. Słuchacze zdobędą kompetencje w zakresie kontaktu i negocjacji z dłużnikami, które zostaną sprawdzone w trakcie dwudniowego warsztatu "Praktyczny trening negocjacji - GRA NEGOCJACYJNA". Zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowania skutecznej korespondencji windykacyjnej oraz poznają najnowsze trendy z zakresu marketingu windykacyjnego. Dzięki zajęciom z bloku "psychologiczne podstawy zachowań dłużników" poznają mechanizmy sprzyjające popadaniu w kłopoty finansowe oraz nauczą się rozpoznawać i adekwatnie reagować na "psychomanipulacje" stosowane przez dłużników. Na prowadzonych przez praktyków zajęciach z zakresu "prawnych podstaw windykacji należności" słuchacze nabędą wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego od etapu polubownego do egzekucji komorniczej.

Polityka Prywatności