Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne

Język wykładowy: polski

Adresaci:

osoby zainteresowane pracą tłumacza audiowizualnego.
Specjalizacja poświęcona m.in. tłumaczeniom filmowym i telewizyjnym w formie napisów, w wersji lektorskiej i w dubbingu, czyli w polskiej wersji językowej Warsztaty obejmują także tłumaczenia specjalistyczne dla osób niesłyszących oraz niewidomych (audiodeskrypcja). Jako pierwsza szkoła w Polsce oferujemy także warsztaty z lokalizacji gier komputerowych!

Cel:

  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
  • zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy dialogisty;
  • wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia i adaptacji tekstu na potrzeby kina, telewizji i in., w szeroko pojętym przekładzie audiowizualnym;
  • przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu (bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza audiowizualnego);
  • estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami, studiem, reżyserem dźwięku, lektorem oraz aktorem.
Polityka Prywatności