Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie konferencyjne

Język wykładowy: polski

Adresaci:

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej oraz osób z biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego, zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza konferencyjnego (ustnego) w jego głównych trybach, tj. następczym (konsekutywnym) i symultanicznym. Ponieważ charakter i program nauczania są zgodne z wytycznymi Association of Conference Interpreters (AIIC), studia stanowią atrakcyjną ofertę dla tłumaczy zainteresowanych unijną akredytacją i pracą w strukturach Unii Europejskiej. Obecnie brak jest na rynku szerokiej oferty edukacyjnej w zakresie przekładu konferencyjnego, między innymi ze względu na konieczność poniesienia wysokich nakładów na sprzęt. Uniwersytet SWPS w Warszawie dysponuje profesjonalnymi kabinami do tłumaczenia symultanicznego, które pozwalają na stworzenie realistycznych warunków szkolenia i zapoznanie słuchaczy z prawdziwymi narzędziami pracy współczesnego tłumacza konferencyjnego.

Cel:

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie szeroki wachlarz kompetencji potrzebnych samodzielnemu, profesjonalnemu tłumaczowi konferencyjnemu, w tym umiejętności w zakresie tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność efektywnej notacji w przebiegu tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność tłumaczenia symultanicznego w różnych sytuacjach i warunkach, znajomość wymogów i standardów branżowych, wiedzę na temat spotkań międzynarodowych różnego szczebla.

Tłumaczenie
tłumaczenie językowe
Tłumaczenie
Przekład jest więc tylko momentem tekstu pozostającego w ciągłym ruchu. Przekład jest obrazem, choć nigdy nie skończonym. Nie byłby w stanie tekstu unieruchomić.
Autor: Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Paryż 1999.
Tłumaczenie
To nic, że wielu naszych dzieł nie można przetłumaczyć, smutniej, że nie można ich cudzoziemcom wytłumaczyć.
Autor: Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane, wyd. Muza, Warszawa 1994.
Tłumaczenie
Niełatwo jest cudze pisma przekładać tak, by miejsca, które w obcym języku dobrze wyrażono, zachowały tę samą ozdobność w tłumaczeniu, ponieważ każdy język ma różne właściwości swoich wyrazów.
Autor: Hieronim ze Strydonu
Polityka Prywatności