Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych i prawniczych

Język wykładowy: polski

Adresaci:

osoby zainteresowane pracą w charakterze tłumacza przysięgłego; absolwenci studiów filologicznych, absolwenci studiów z dziedzin ścisłych zajmujący się tłumaczeniem, osoby pracujące z tzw. językiem oraz w języku branżowym. Specjalizacja poświęcona jest specyfice pracy tłumacza przysięgłego zarówno z teoretycznego jak i praktycznego oraz technicznego punktu widzenia. Zajęcia prowadzone m.in. przez praktykujących tłumaczy przysięgłych.

Cel:

  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
  • zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy tłumacza przysięgłego;
  • wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia materiałów oraz dokumentów z szerokiego zakresu tłumaczeń specjalistycznych: dokumentów sądowych, prawnych, umów handlowych, a także certyfikatów, zaświadczeń i tym podobnych;
  • przygotowanie do stworzenia własnego warsztatu pracy, z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do wykonywania zawodu, takich jak bazy danych, korpusy czy narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza (CAT Tools);
  • estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami.
Polityka Prywatności