Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Superwizja – kurs psychologiczny doskonalący jakość pracy doświadczonych coachów, trenerów i mentorów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cele kursu i główne korzyści dla uczestników

  • lepsze rozumienie dynamiki relacji indywidualnej (swojej i uczestników), dynamiki grupowej i zjawisk wynikających z interakcji między nimi
  • umiejętność zarządzenia szeregiem procesów psychologicznych w celu uzyskania optymalnych warunków do uczenia się i rozwoju
  • większą wszechstronność i elastyczność w prowadzeniu pracy z jednostką i grupą, dzięki rozpoznawaniu jej potrzeb, przekraczaniu osobistych ograniczeń eliminowaniu barier rozwojowych wynikających z mechanizmów obronnych.
Jakość
Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Jakość
Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.
Autor: Edward Deming
Jakość
Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.
Autor: Lao Tsu, Złota Księga
Jakość
Jakość to to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest.
Autor: Arystoteles, Categoriae
Polityka Prywatności