województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Menedżer energii

Język wykładowy: polski

Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii,
  • rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do optymalizacji kosztów zużycia energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie,
  • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • pozyskanie przez słuchacza znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.
Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności