Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Celem studiów jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zastępcy ABI lub pracy w departamentach (zespołach) odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. W ramach studiów uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędną dla osób pełniących lub mających zamiar pełnić funkcję ABI.
Polityka Prywatności