Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia Bezpiecznego Biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Pracowników i kadry zarządzającej Agencji Ochrony Osób i Mienia (budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki podwyższeniu jakości świadczonych usług).
Polityka Prywatności