Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia Przywództwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Akademia Przywództwa to studia podyplomowe, kształcące liderów nowoczesnych organizacji, w których przewodzenie, współpraca, szacunek, pasja, aspiracje mają zastępować stare zasady zarządzania do jakich należą: kontrola, nakaz, procedury, regulamin, autokracja.
Polityka Prywatności