Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bankowość korporacyjna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Absolwenci posiadać będą zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustannie zmieniających się warunkach gospodarczych, zdolność do generowania wartości dodanej dla interesariuszy banku, jak i kompleksową wiedzę z zakresu najważniejszych obszarów funkcjonowania banku.
Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.
Polityka Prywatności