Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bezpieczeństwo instytucji finansowych

Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Celem kształcenia studentów studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych, będzie zdobycie przez nich gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa państwa, gromadzenia i zabezpieczenia informacji z działalności instytucji, polityki bezpieczeństwa oraz poznania wiedzy i zasad działania w sytuacji zagrożeń.

W programie kształcenia szczególny akcent położony będzie na wiedzę o bezpieczeństwie instytucji, analiza sytuacji kryzysowych (w tym terroryzm) oraz współczesne zagrożenia bezpieczeństwa działalności gospodarczej.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.
Autor: Julian Apostata, Mizopogon, 353 d
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Polityka Prywatności