Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Gospodarowanie nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne do zdobycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu państwowego aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Polityka Prywatności