Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Menedżer sportu, organizator imprez sportowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Studia podyplomowe MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH to oferta skierowana do menedżerów sportu; sportowców; nauczycieli wychowania fizycznego; osób pracujących w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji; pracujących w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe.
Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Organizator
Organizator (oprogramowanie)
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności