Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji

Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych. Ukończenie studiów stwarza możliwość podjęcia starań o uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Adresaci

Studia przeznaczone dla osób pracujących w działach i organizacjach związanych z ochroną informacji niejawnych.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności