Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel studiów Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania badań psychologicznych i pedagogicznych w pracy wychowawczej nabycie umiejętności podejmowania interwencji w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z dysfunkcjami i zjawiskami patologicznymi w rodzinie.
Poradnictwo
Poradnictwo – działanie, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
Polityka Prywatności