Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychogeriatria

Język wykładowy: polski

Celem studiów jest:

  • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii: psychicznych i biologicznych procesów towarzyszących starzeniu się,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania obszarów potencjałów i zagrożeń osób starszych,
  • poznanie różnych form pomocy psychologicznej, umiejętności szybkiego diagnozowania dyskomfortu psychicznego i fizycznego, oraz sposobów zapobiegania, łagodzenia i kompensowania dysfunkcji psychicznych, społecznych i fizycznych ludzi w okresie późnej dorosłości i ich rodzin,
  • nabycie umiejętności poszukiwania terapeutycznych możliwości wpływania na proces starzenia się,
  • ukazanie form możliwej pomocy instytucjonalnej,
  • uzyskanie kompetencji do kształtowania właściwego nastawienia rodzin/społeczeństwa do ludzi starszych przez edukację, programy profilaktyczne,
Psychogeriatria
Psychogeriatria (psychiatria wieku podeszłego) – dziedzina psychiatrii zajmująca się leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, tj. po 65. roku życia. W polskim systemie kształcenie lekarzy psychogeriatria nie została wyodrębniona jako osobna dziedzina specjalizacyjna.
Polityka Prywatności