Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychoonkologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Cel studiów Przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny (onkologii) oraz psychologii klinicznej, które są konieczne w pracy z osobami z chorobą nowotworową oraz z członkami ich rodzin. Ukazane zostaną mechanizmy naruszające dobrostan biopsychospołeczny chorego, jego sposoby radzenia sobie z emocjami i sytuacją po diagnozie i w trakcie leczenia onkologicznego. Przedstawiony zostanie wpływ choroby nowotworowej na psychologiczne funkcjonowanie pacjenta, jego rodziny, a także czynniki psychogenne warunkujące współpracę w leczeniu i procesy zdrowienia. Nakreślone zostaną najważniejsze zagadnienia diagnozy i pomocy psychologicznej w pracy psychoonkologa, a także kwestie komunikowania z pacjentem i rodziną. Ważnym zagadnieniem będzie przygotowanie do śmierci, procesu umierania i okresu żałoby. Poruszony zostanie problem psychoprofilaktyki stresu i wypalenia sił u personelu w placówkach szpitalnych i hospicyjnych.
Psychoonkologia
Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny której rozwój przypada w Europie na lata 80. XX wieku. Problematykę badawczą psychoonkologii można ująć w trzy grupy:
Polityka Prywatności