Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Socjoterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Cel studiów

Celem studiów Socjoterapia jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku socjoterapeuty.

Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z:

 • diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych
 • potrzeb psychologicznych charakterystycznych dla wieku rozwojowego
 • profilaktyki uzależnień (psychokorekcja i edukacja)
 • psychologii małych grup
 • etycznych problemów pracy z grupą
 • Zdobywanie i doskonalenie umiejętności
 • nawiązania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych
 • planowania i organizowania pracy w grupie, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • współpracy z rodzicami w socjoterapii
 • koordynowania specjalistycznych działań pomocowych rodzinie
 • Rozwój osobisty - świadomość siebie i umiejętność samooceny
Polityka Prywatności