Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Program kierowany jest do przedsiębiorców oraz właścicieli firm i ma ich wspierać w rozwoju osobistym i biznesowym oraz pokazać potencjalną drogę dla ich firmy/ biznesu na szczyt.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności