Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel studiów

Głównym celem dydaktycznym Studium jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w okresie przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz o przygotowywanych programach reform systemu opieki zdrowotnej.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności