Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń

Światowe statystyki są bezlitosne: 88% projektów nie kończy się w terminie i/lub przekracza budżet. Przeciętne przekroczenie kosztów sięga 189%, a opóźnienie nawet 222%.
Studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej, prowadzone we współpracy z MANDARINE Project Partners, pozwalają uczestnikom nauczyć się realizować projekty 2x szybciej i 2x rentowniej dzięki metodzie łańcucha krytycznego (critical chain project management). Jak pokazuje wieloletnia praktyka tysięcy firm na świecie i w Polsce, metoda ta pozwala zapewnić terminową realizację projektu przy znacznym skróceniu czasu jego realizacji.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności