Warszawa, Polska

Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie umiejętności analizy rynków kapitałowych oraz papierów wartościowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych. Studia są ukierunkowane na prezentację zasad funkcjonowania rynków kapitałowych oraz wyceny i zarządzania dostępnymi na rynku papierami wartościowymi. Ponadto, uczestnicy studiów będą mogli pogłębić wiedzę z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości finansowej oraz finansów przedsiębiorstw.

ADRESACI STUDIÓW

Studia są skierowane do analityków rynków finansowych i papierów wartościowych, osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA).
Polityka Prywatności