Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia to praktyczny poradnik działalności na rynku chińskim i odpowiedź na pytanie w jaki sposób z powodzeniem współpracować z partnerem chińskim pod każdą szerokością geograficzną (w Chinach i poza Chinami). Kurs składa się z sześciu modułów: gospodarka i finanse, geopolityka (w tym zajęcia dotyczące chińskiej koncepcji Pasa i Szlaku), współpraca instytucjonalna z partnerem chińskim (samorząd, dyplomacja, sztuka), chińska kultura biznesowa (komunikacja, negocjacje, praca w chińskiej firmie), praktyka biznesu z Chinami (kontrakt międzynarodowy, wysyłka towaru, outsourcing) oraz zajęcia uzupełniające (w tym prawo i język chiński). Wśród wykła
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności