województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności