Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Rynek pracodawców stawia coraz więcej wyzwań którym na co dzień czoła stawiają praktycy Employer Branding. Pierwsze studia employer brandingu, to miejsce na poznanie ich wiedzy odnośnie kompleksowego podejścia do employer branding, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożeniu narzędzi marketingowych.
KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Uczestnicy studiów po ich ukończeniu będą potrafili przygotować kompleksową strategię employer branding oraz zrealizować z sukcesem całościową kampanię odpowiadając tym samy na następujące pytania:

W zakresie przygotowania strategii employer branding:

- Jak analizować dane wewnętrzne i wyniki badań nad marką pracodawcy?
- Jak wyznaczyć kluczowe wskaźniki jakości marki pracodawcy?
- Jak angażować pracowników i kandydatów w markę pracodawcy?
- Jak optymalizować komunikację wewnętrzną, która wspiera zaangażowanie pracowników?
- Jak odkryć EVP i wyznaczyć EVP matrix?
- W jaki sposób przygotować strategię employer branding?

W obszarze przygotowania kampanii employer branding:

- Jakie są narzędzia marketingowe i jak je wdrażać w kampanii employer branding?
- Jak budować i prowadzić relacje z mediami?
- Jak wykorzystywać mechanizmy społecznościowe wewnątrz i na zewnątrz organizacji?
- Jak badać i optymalizować komunikację zewnętrzną, która wspiera zaangażowanie kandydatów?
- Jakie są najnowsze trendy w zewnętrznym employer branding?

W obszarze zarządzania projektem employer branding:

- Jak efektywnie budżetować kampanię employer branding?
- Czym jest KPI i ROI w employer branding?
- Jak promować projekty employer branding wewnątrz organizacji?

ADRESACI STUDIÓW

Zapraszamy specjalistów, managerów, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów HR. Osób, dla których studia to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także doświadczenie praktyków.
Branding
Budowanie świadomości marki
Polityka Prywatności