Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Business Studies in English

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego bo prowadzenia zajęć z Business English.
Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

ADRESACI STUDIÓW

- osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English
- osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej
- osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego
- nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English
- absolwenci filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowani językiem biznesu
Polityka Prywatności