województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” to kontynuacja studiów podyplomowych z CSR prowadzonych w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe pod kierunkiem Ireny Picholi oraz Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Bolesława Rok.
Polityka Prywatności