Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Coaching profesjonalny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk zostanie położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Cele szczegółowe:

- Zrozumienie istoty coachingu
- Poznanie różnych typów coachingu oraz szerokich możliwości jego zastosowań
- Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha
- Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha
- Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha
- Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

Program nauczania daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych i umożliwia:

- Indywidualne doświadczenie procesu coachingu,
- Przyswojenie postawy coachingowej respektującej fundamentalne założenia dotyczące ludzkiej natury funkcjonujące w coachingu,
- Poznanie rozmaitych modeli sesji coachingowych,
- Przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu,
- Zapoznanie z zasadami i etycznymi standardami profesji - kodes etytczny ICF (International Coach Federation).

ADRESACI STUDIÓW

- Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
- Dyrektorzy, kierownicy i profesjonaliści zatrudnieni w działach HR
- Psychologowie i Terapeuci
- Trenerzy i konsultanci
- Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje
Polityka Prywatności