województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Handel elektroniczny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW - LICZY SIĘ KNOW-HOW

Połączenie kompetencji uznanych, posiadających wieloletnie doświadczenie w e-biznesie praktyków z ecommercePolska.pl i Divante, uznanych wykładowców ALK oraz ekspertów z Gemiusa, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w e-handlu zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Obok świetnego zespołu prowadzących, unikatową przewagą studiów jest realizacja wielu zajęć w modelu ćwiczeń, warsztatów oraz laboratoriów komputerowych oraz dostarczenie słuchaczom wielu dodatkowych korzyści.

Studia pozwolą na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy, mającej związek z wykorzystaniem Internetu w handlu oraz obejmującą takie obszary jak m.in.:

- modele wykorzystania Internetu w działalności handlowej,
- zarządzanie projektami typu e-commerce w Internecie,
- określanie i pomiar skuteczności i efektywności działań handlowych w Internecie,
- znajomość aspektów finansowo-prawnych działalności handlowej w Internecie
- umiejętnego promowania działań handlowych w Internecie
- zarządzanie procesami, w tym logistyką w e-handlu
- skutecznym wykorzystaniu social commerce.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla:

- kierowników i dyrektorów działów handlowych,
- przedsiębiorców chcących wykorzystać Internet jako kanał sprzedaży,
- specjalistów ds. marketingu i handlu,
- twórców nowych przedsięwzięć stricte e-biznesowych,
- wszystkich, którzy zamierzają wykorzystać potencjał Internetu w takich obszarach jak: obsługa klienta, promocja sprzedaży, komunikowanie się z klientem, poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na rozwój swojej działalności handlowej, czy szeroko rozumiane wsparcie procesów biznesowych.

Ze względu na rosnące znaczenie Internetu oraz uniwersalność wiedzy przekazywanej w trakcie studiów, zdobyte umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej, niezależnie od branży, w której w danej chwili pracują słuchacze.
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel
Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
Opis: przysłowie fińskie
Handel
Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.
Autor: Napoleon Bonaparte
Handel
Handel jest złym doradcą dyplomatycznym.
Autor: André Maurois
Polityka Prywatności