Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

LLM in International Commercial Law

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest umożliwienie prawnikom poszerzenie ich wiedzy w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego w wybranych dziedzinach. Program oparty jest o doświadczenia najlepszych amerykańskich i europejskich szkół prawa, dzięki czemu zakres prezentowanego materiału pokrywa się z podobnymi programami LLM na Zachodzie. Uzyskanie prestiżowego prawniczego dyplomu typu LLM, odpowiednika MBA w zarządzaniu, daje gwarancję znajomości międzynarodowych regulacji na zaawansowanym poziomie, pozwala także na porównanie przepisów polskich i zagranicznych. Międzynarodowy charakter programu (prowadzonego w całości w języku angielskim) pomaga także uczestnikom w lepszym przygotowaniu się do pracy z zagranicznymi klientami.

ADRESACI STUDIÓW

Program przeznaczony jest dla osób, które mają już dyplomy magisterskie z zakresu prawa, chcą jednak poszerzyć wiedzę z zakresu regulacji innych krajów i międzynarodowych. Ponieważ program prowadzony jest w całości w języku angielskim, do uczestnictwa w nim niezbędna jest co najmniej dobra znajomość tego języka, potwierdzona certyfikatem lub na egzaminie przeprowadzanym przed rozpoczęciem studiów na ALK.
Polityka Prywatności