Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Public relations - komunikacja strategiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
PR jest dziedziną, która dynamicznie się zmienia. Odpowiadając na aktualne i przyszłe potrzeby rynku, kształcimy osoby, które będą samodzielnymi i sprawnymi pracownikami komórek Public Relations, agencji świadczących takie usługi lub samodzielnymi konsultantami. Absolwenci studiów będą umieli profesjonalnie analizować sytuację komunikacyjną organizacji, projektować i realizować strategiczną komunikację z otoczeniem, a także mierzyć jej rezultaty. Kładziemy nacisk na wybrane obszary działalności PRowca, jak m.in. kompleksowa obsługa biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, inwestycji celu publicznego, a także relacje inwestorskie i komunikacja wewnętrzna. Obecny program studiów dużo miejsca poświęca technikom i narzędziom współpracy z mediami, także społecznościowymi.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
public relations
Może się zdarzyć, że trzeba, wcisnąć kit klientowi, bywa, że trzeba wcisnąć kit pracownikowi, ale niech wam czasem nie przyjdzie do głowy, że to znaczy, że można wciskać kit samemu sobie. Jeśli wierzycie swojemu działowi public relations, grozi wam klapa.
Autor: J. Jennings, L. Haughton, Szybkość jako atut w biznesie
public relations
Obecnie nawet wojny są inscenizowane przez fachowców od PR. I to nie tylko w filmach typu Fakty i akty, gdzie Dustin Hoffman jako starzejący się hollywoodzki reżyser zainscenizował toczącą się w Europie Wschodniej wojnę, by odwrócić uwagę od autentycznego skandalu z udziałem prezydenta.
Autor: Nills Klawitter, Psy propagandy zawsze do usług, „Forum”, 7 sierpnia 2006.
public relations
We współczesnym świecie sprawni, profesjonalni specjaliści public relations mogą wykreować właściwie wszystko: towar, firmę, osobę, profesję, kraj czy zachowanie społeczne.
Autor: Małgorzata Wejtko, specjalistka od public relations
Polityka Prywatności