województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Relacje inwestorskie i pozyskiwanie kapitału w przedsięwzięciach innowacyjnych. Od startupu do scaleupu

Język wykładowy: polski
Relacje
Relacje − miesięcznik dla Polaków za granicą wydawany w języku polskim w Sztokholmie. Pierwszy numer ukazał się w roku 1987. Pismo wychodziło do roku 1990 jako kwartalnik, następnie wydawanie pisma zawieszono.
Polityka Prywatności