Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podstawowym celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy ze szczegółowymi problemami postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, aby mogli oni wykorzystywać wiedzę w praktyce, łatwiej i świadomiej podejmować decyzje związane z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Polityka Prywatności