Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
CEL STUDIÓW

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy, podatkowego  i innych gałęzi prawa których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera,  przedsiębiorcy, uczestnika życia gospodarczego jak również urzędnika czy pracownika samorządu. Zaczynamy studia od podstaw prawa a kończymy pokazując niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiające funkcjonowanie w życiu gospodarczym.  Praktyczna analiza umów, statutów i dokumentów wewnętrznych spółek pozwala na poznanie najważniejszych aspektów praktycznych ich funkcjonowania i umożliwia ich zastosowanie w praktyce.
 
ADRESACI STUDIÓW

„Nieprawnicy” – studia skierowane są głównie do osób nie mających wykształcenia prawniczego. Ofertę kierujemy do wszystkich którzy chcą poznać prawo w niezbędnych zakresie do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu gospodarczym zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności