województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Strategiczne zarządzanie kategorią produktową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Nabycie i rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy związanej z zarządzaniem kategorią produktową w przedsiębiorstwie handlowym lub nadzorem nad zespołem wykonującym taką pracę.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności