Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Strategiczny wywiad biznesowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Co tak naprawdę wiemy o rynku, na którym działamy? Czy skutecznie monitorujemy systematycznie głównych uczestników rynku - poczynania konkurencji, wiarygodność kontrahentów, wymagania regulatorów? Czy umiejętnie śledzimy i identyfikujemy trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na nasz biznes? Czy podczas podejmowania decyzji bieżących oraz strategicznych posiłkujemy się odpowiednimi informacjami wywiadowczymi? Czy efektywnie identyfikujemy szansy rynkowe i sprzedażowe? Czy posiadamy system wczesnego ostrzegania przed korzystnymi i negatywnymi zmianami? Czy obecnie nasza komórka wywiadu biznesowego działa efektywnie i skupia się na kwestiach strategicznych? Czy stosujemy podstawowe i zaawansowane techniki analizy wywiadowczej? Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas tego wyjątkowego na polskim rynku studium na temat strategicznego wywiadu biznesowego pozwoli słuchaczom udzielić pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy!
Wywiad
wywiad (instytucja) – instytucja zajmująca się działalnością wywiadowczą
Polityka Prywatności