Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: językowe
KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Po zakończeniu kierunku Wirtschaft auf Deutsch słuchacze będą posiadali szeroką wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Będą znali słownictwo i zwroty z obszarów mikro- i makroekonomii, marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Ogólna wiedza w obrębie tych dziedzin oraz poznane słownictwo fachowe pozwolą na przekazanie jej w języku niemieckim.
Słuchacze będą potrafili założyć firmę i ją zaprezentować; poznają jej strukturę, zasady funkcjonowania, formy zatrudniania.
Będą potrafili zidentyfikować i zrozumieć istotę podstawowych celów działań marketingowych oraz rozpoznać i zastosować w praktyce narzędzia marketingowe.
W zakresie finansów będą znali metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz ocenią projekt inwestycyjny pod względem jego realizacji.
W zakresie prawa słuchacze posiądą umiejętność zapoznania się z tekstami zawierającymi specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa cywilnego oraz poznają instytucje cywilnoprawne.
Z ekonomii będą znali podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, teorię rynków, konsumenta i przedsiębiorstwa oraz podstawowe formy konkurencji.

Poprowadzą rozmowy telefoniczne, negocjacje i będą prawidłowo argumentować w dyskusji.
Posiądą wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia korespondencji handlowej; opracują życiorys, list motywacyjny i będą przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej.
Niektórzy słuchacze będą mieli również zdany egzamin certyfikacyjny Diplom Wirtschaftsdeutsch na poziomie C2, do którego przygotują się w trakcie trwania zajęć.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.

Celem zajęć jest także przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku gospodarczym oraz przygotowanie absolwentów germanistyki, lingwistyki stosowanej i nauczycielskich kolegiów językowych do nauczania Wirtschaftsdeutsch (i do ewentualnego uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie C2).

ADRESACI STUDIÓW

Osoby, które władają językiem niemieckim ogólnym w stopniu komunikatywnym, natomiast posiadają wykształcenie inne niż biznesowe a chcą zdobyć kwalifikacje zarówno językowe jak i merytoryczne w zakresie niemieckiego języka biznesu ("Wirtschaftsdeutsch").
Polityka Prywatności