Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie Ograniczeniami TOC

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI TOC mają swoje źródło w podejściu stworzonym przez Dr Eliyahu Goldratt, twórcę Teorii Ograniczeń (ang. Theory Of Constraints – TOC). W rzeczywistości TOC to nie żadna teoria. To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. Kluczem tego podejścia jest rozpoznanie czynnika ograniczającego i koncentracja na zarządzaniu tym ograniczeniem, tak aby w relatywnie szybkim czasie osiągać znaczącą (dwucyfrową) poprawę.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności