województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie informacji na temat profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji finansowych. Ponadto studia mają na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, podatków

ADRESACI STUDIÓW

Studia są adresowane przede wszystkim do dyrektorów finansowych, członków zarządu i dyrektorów zainteresowanych finansami przedsiębiorstwa, osób odpowiedzialnych za księgowość i podejmujących decyzje mające istotny wpływ na kondycje finansową firm.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności