Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie ludźmi w firmie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów i menedżerów służb personalnych do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Nasi absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w firmie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.

Program studiów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma pomóc specjalistom personalnym i menedżerom w całościowym zrozumieniu funkcjonowania firmy oraz w lepszym komunikowaniu się z menedżerami i specjalistami z innych dziedzin. Zdobyta wiedza pozwoli na bardziej skuteczne kierowanie zachowaniami pracowników i kształtowanie kultury organizacyjnej firmy.

W części praktycznej szczególną uwagę zwrócono na najpowszechniej realizowane zadania w pracy działu personalnego - dobór pracowników, ich szkolenie i planowanie karier oraz ocenianie i motywowanie, a także zadania trudne - wynagradzanie i zwalnianie pracowników.

Biorąc pod uwagę potrzeby pracowników działów personalnych, duży nacisk w programie położono na zagadnienia prawa pracy.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności