województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie marką luksusową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów dla sektora dóbr i usług luksusowych, w szczególności brand managerów. Zarządzanie marką luksusową to intensywne studia podyplomowe dla osób pragnących uzupełnić swoje przygotowanie biznesowe i kulturowe o znajomość specyfiki zarządzania marką luksusową oraz organizacji sektorów dóbr i usług luksusowych, a jednocześnie umożliwiające im skuteczny rozwój zawodowy w tej dziedzinie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie marką
Zarządzanie marką (ang. brand management) – technika marketingowa, zajmująca się wprowadzeniem na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, tak aby osiągać maksymalne zyski ze sprzedaży produktów danej marki oraz wszelkie działania służące wzbudzeniu wśród nabywców skojarzeń marki z danym produktem i dbanie o jej pozytywny wizerunek. Budowanie marki stanowi istotny element w późniejszych zyskach firmy. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej danej marki wymaga ciągłego reagowania na zmiany które zachodzą w jego otoczeniu. W zależności od sytuacji na rynku, specjaliści stosują różne strategię zarządzania markami, aby osiągnąć założone cele. Zarządzaniem marką zajmuje się opiekun marki (ang. brand manager).
Polityka Prywatności