Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie marketingowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów o charakterze marketingowym w przedsiębiorstwach i organizacjach. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta.

ADRESACI STUDIÓW

Uczestnikami studiów mogą być menedżerowie i pracownicy działów marketingu i sprzedaży lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji, jak również osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa, pragnące wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę. 
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności