Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie procesowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem ogólnym studiów jest nabycie umiejętności systemowego, a tym szczególnie interdyscyplinarnego, rozumienia i stosowania podejścia procesowego. Do celów szczegółowych można zaliczyć rozumienie i umiejętność systemowego patrzenia na projektowanie, wdrażanie i doskonalenie (w tym optymalizację i modelowanie) procesów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności