województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie projektem informatycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Cel główny:

- Przygotować uczestnika do pełnienia roli kierownika projektu lub zespołu i prowadzenia projektu informatycznego, w szczególności związanego z rozwojem oprogramowania.
- Nauczyć efektywnej pracy na linii klient - dział IT.
- Dostarczyć wiedzy i umiejętności stosowania narzędzi w zarządzaniu projektami informatycznymi.
- Zajęcia zorganizowane są w postaci wykładów, ćwiczeń z użyciem komputera, symulacji biznesowych i gier, analizy przypadków

ADRESACI STUDIÓW

- członkowie zespołów projektów informatycznych,
- kierownicy projektów IT,
- pracownicy działów IT i firm z sektora informatycznego,
- pracownicy działów i biur projektów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności