Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Kształcenie profesjonalistów branży mody - intensywne studia podyplomowe dla absolwentów i młodych profesjonalistów pragnących uzupełnić swoje przygotowanie biznesowe lub projektowe o znajomość specyfiki organizacji i zarządzania branży modowej (odzież, akcesoria, kosmetyki, media, itp.), umożliwiającej skuteczny rozwój zawodowy w tej dziedzinie.

ADRESACI STUDIÓW

- absolwenci kierunków biznesowych chcący sprofilować swoją wiedzę w dziedzinie mody
- absolwenci kierunków projektowych chcący poszerzyć swoją wiedzę o znajomość organizacji i charakterystyki zarządzania w dziedzinie mody
- osoby, rozwijające własną ścieżkę kariery w dziedzinie mody, które potrzebują podnieść kwalifikacje zawodowe lub poszukują skonkretyzowania swojej roli zawodowej
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności