Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wykształcenie wysoko cenionych menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego realizowania procesów kadrowych, tj. umiejętności projektowania i zarządzania ich przebiegiem oraz kontrolowania efektów podejmowanych działań oraz skutecznego zarządzania podległymi zespołami.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności