Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja i zarządzanie publiczne

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Adresaci Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej. Cel Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprze zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku uczelni.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.